คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการประเพณีสงกรานต์ "สงกรานต์ยามค่ำที่ลำนารายณ์" ประจำปี ๒๕๕๔  
 

       นางธัญญมน  ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  เปิดเผยว่า  เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จัดงาน "สงกรานต์ยามค่ำที่ลำนารายณ์" แบบเรียบง่ายและยังคงบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยได้มีการจัดกิจกรรมและการแสดงบนเวทีกลางคืน ในวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๔ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ภายในงานมีการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีและเทพีสงกรานต์ เทพีสงกรานต์ และชมกีฬาชกมวยพบกับศึกกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด ชมคู่มวยนักชกจากฝรั่งเศสและมวยคาดเชือกระหว่างนักชกชาวพม่ากับนักชกชาวไทย  โดยได้รับเกียรติจากนายอนันตพล  บุญชู นายอำเภอชัยบาดาลเป็นประธานในพิธีเปิดงาน   และในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐น.ชมขบวนแห่เทพีสงกรานต์ หนูน้อยสงกรานต์และขบวนต่างๆจำนวน ๑๐ขบวนแห่รอบตลาดลำนารายณ์  จากนั้นเวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุและมอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงานบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สำหรับในวันที่ ๑๓ เมษายน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างเต็นท์เคลื่อน เพื่อที่ความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ของคนไทย ณ วัดลำนารายณ์

                สำหรับผลการประกวดเทพี สงกรานต์เทศบาลตำบลลำนารายณ์  นางสาวตุลยาพร  แสงชื่อ อายุ  ๒๑ ปี โทรศัพท์ ๐๘๐-๖๖๑๖๖๓๐  ส่วนสูง ๑๖๗  ซ.ม. น้ำหนัก ๕๐ กิโลกรัม สัดส่วน ๓๔-๒๕-๓๖ กำลังศึกษาระดับ ป.ตรี อยู่บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๑๒ ต.โพธิ์เก้าต้น  อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี  อารีย์ ใบไกร เป็นผู้ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย รองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวลลิตวดี  นุชน้อย อายุ ๒๓ ปี สูง  ๑๗๐ ซ.ม. น้ำหนัก ๕๑  กิโลกรัม  โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๐๓๒๙๑  การศึกษาระดับ ป.ตรี  อยู่บ้านเลขที่ ๕๑/๕๐ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี  สจ.เกียรติ เหลืองขจรวิทย์  ผู้ส่งเข้าประกวด  ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๘,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับที่  ๒  นางสาวจามจุรี  แปลนนาค  สูง ๑๗๔  ซ.ม. น้ำหนัก ๕๓ กิโลกรัม อายุ ๒๓ ปี โทรศัพท์. ๐๘๒-๖๕๓๐๓๗๗   สัดส่วน ๓๓-๒๕-๓๖  การศึกษาระดับ ป.ตรี ร้านตั้งหลังบาร์ บ.นินมชัย และ สภ.ชัยบาดาล เป็นผู้ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๖,๐๐๐ บาท

                ผลการประกวดหนูน้อยสงกรานต์รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.พรนภัส  ทิวงษ์ วัดลำนารายณ์ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๖,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.ธัญชนก  งามสม ชุมชนนารายณ์เจริญส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ ด.ญ.จันทกานต์  ขยันดี ชุมชนอ่างนิคม ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๔,๐๐๐ บาท

                ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ชนะเลิศ  ผู้สมัครหมายเลข ๕ นายบุญธรรม  รุ่งศรี อายุ ๖๐ ปี นางเสงี่ยม  ชัยเชาวรินทร์  อายุ ๖๔ ปี ชุมชนนารายณ์เจริญ และชุมชนหมู่ ๑๑ พัฒนา เป็นผู้ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๖,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายคเชน  โตสุข  อายุ ๖๓ ปี นางทรงพร สวนรุตนชัย อายุ ๖๐ ปี ชุมชนสร้างสรรค์และชุมชนมิตรสัมพันธ์เป็นผู้ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายเขียว  พรมไทย  อายุ ๖๙ ปี นางคำมี  พสุมาตร  อายุ ๕๗ ปี ชุมชนชัยนารายณ์พัฒนา บขส.สร้างสรรค์และชุมชนอ่างนิคมเป็นผู้ส่งเข้าประกวดได้รับเงินรางวัลจำนวน ๔,๐๐๐ บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2555 เวลา 16.03 น. โดย คุณธัญญมน ศรีผ่าน

ผู้เข้าชม 577 ท่าน

 
 
 
   
 
 
 
สวงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์    เลขที่ ๒๐๔ หมู่ที่ ๖ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๓๖ - ๔๖๑-๗๕๘-๙   โทรสาร : ๐๓๖ - ๖๓๐-๖๕๕
จำนวนผู้เข้าชม 0159213 เริ่มนับ 25 ก.ค. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com