ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ว่างใหม่)