ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)