ประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาล

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนเทศบาล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาลเพื่อติดตามความคืบหน้า การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงกำหนดจะเสด็จมาทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2567