ปรับปรุงภูมิทัศน์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 พนักงานกองช่าง ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาด บริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจรตลาดลำนารายณ์ และบริเวณหมู่ 8 ตำบลลำนารายณ์