โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล โรงพยาบาลชัยบาดาล เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลกกโก เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลป่าตาล เทศบาลตำบลท่าวุ้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3