ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดยนายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เพื่อขอต่อสัญญาอนุญาต (อาศัยสิทธิ์เหนือพื้นดิน) ณ บริเวณสถานีรถไฟลำนารายณ์