ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2567 (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3