ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุนชน และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3