ติดตั้งถังดับเพลิง

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิง บริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ และบริเวณ หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ประชาชนสามารถใช้ถังดับเพลิงเพื่อระงับเหตุเบื้องต้นได้ทันที

*** พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 036-461-111 ตลอด 24 ชั่วโมง ***