มอบเงินสนับสนุนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด (D.A.R.E)

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบเงินสนับสนุนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด (D.A.R.E) ประจำปี 2567 ให้แก่สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล