กิจกรรม “เดินขบวน เนื่องในวัน อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอชัยบาดาล” ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมกิจกรรม “เดินขบวน เนื่องในวัน อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอชัยบาดาล” ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี