จับสัตว์เลื้อยคลาน (ตัวเงินตัวทอง)

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09:30 น.

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ จำนวน 4 นาย

ออก ว.4 จับสัตว์เลื้อยคลาน (ตัวเงินตัวทอง)

บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

พร้อมนำปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ

บริเวณห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

ผู้ปฏิบัติงาน

1. นายวสันต์ หลาบงาม

2. นายสิรวิชญ์ บุญรอด

3. นายณัฐพล มงคลยุทธ

4. นายนพดล สังข์รุ่ง

🚨พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ สาธารณภัยต่าง ๆ หรือจับสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์ (036)461-111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง