ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนรถไฟพัฒนา หมู่ 10 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานกองสาธารณสุขฯ ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณ ชุมชนรถไฟพัฒนา หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี