ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนอ่างนิคม หมู่ 4 ชัยนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานกองสาธารณสุขฯ ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณชุมชนอ่างนิคม หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี