ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอชัยบาดาล อบต.ในเขตอำเภอชัยบาดาล จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์อำเภอชัยบาดาล ประจำปี 2567 โดยมีกิจกรรมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรักความสามัคคีต่อกัน

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.820355406799226

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.821226450045455

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.821236736711093