รดน้ำดำหัวขอพรจากท่านนายอำเภอชัยบาดาล และผู้สูงอายุ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านนายอำเภอชัยบาดาล และผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรักความสามัคคีต่อกัน