ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชุมชนบ้านเอื้ออาทร หมู่ 9 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้พนักงานกองสาธารณสุขฯ ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณชุมชนบ้านเอื้ออาทร หมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี