ระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าหญ้า

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ป่าหญ้า บริเวณทางเข้าหมู่บ้านท่าน้ำ หมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พนักงานดับเพลิงพร้อมรถดับเพลิง ลงพื้นที่ระงับเหตุดังกล่าว

….เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์งดการเผาทุกชนิด ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ในการสอดส่องดูแล โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ หากพบเห็นการเผาในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สามารถแจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล หมายเลขโทรศัพท์ 036-461300 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 036-461111 ตลอด 24 ชั่วโมง