ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีชมรมผู้สูงอายุ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีชมรมผู้สูงอายุอำเภอชัยบาดาล ประจำปี 2567 และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป โดยมี นายกองตรี ดร.ภานุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี