24 เมษายน “วันเทศบาล” ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างฯ ประธานและคณะกรรมการชุมชน ชมรมบาสโลบ หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2567 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อความสิริมงคลแก่ตนเองและผู้ร่วมงาน ได้รับเกียรติจากนายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี

นายกเทศมนตรีฯได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องใน “วันเทศบาล ประจำปี 2567” และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลให้แก่ผู้ชะการประกวดคำขวัญประจำเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ณ สนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี