ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนวัดลำนารายณ์ หมู่ 5 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้พนักงานกองสาธารณสุขฯ ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณชุมชนวัดลำนารายณ์ หมู่ 5 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี