ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนชัยนารายณ์พัฒนา

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้พนักงานกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณชุมชนชัยนารายณ์พัฒนา (แยกทางขึ้นโรงเจ) หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี