โครงการ “อบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน” ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล มอบใบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆ ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ “อบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2567 ณ สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน เทศบาลตำบลลำนารายณ์