ประชุมพนักงานเทศบาล

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ร่วมการประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการต่างๆ และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อความต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3