แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนประชาชน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้นายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ จ.อ.สมพร ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีจำหน่ายสินค้าบนถนนทำให้กีดขวางการจราจร บริเวณหน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล

เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้เคลื่อนย้ายสิ่งของ พร้อมกำชับมิให้วางตั้งสิ่งของกีดขวางบนถนน เพื่อให้ผู้ค้าขายและประชาชนสามารถใช้พื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน