ซ่อมแผงโซล่าเซลล์ บริเวณหลังคาที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมรถกระเช้าไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแผงโซล่าเซลล์ บริเวณหลังคาที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล