โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำเดือนพฤษภาคม

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ร่วม “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ประจำเดือนพฤษภาคม โดยในวันนี้ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัด ล้างห้องน้ำ และนำรถดับเพลิงฉีดล้างบริเวณพื้นรอบวัด ณ วัดคลองนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี