มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จากเหตุลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 2 ราย บริเวณหมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์ และบริเวณหมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี