โครงการวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พนักงานเทศบาล มูลนิธิลำนารายณ์ มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ลำนารายณ์ (พ้งไล้16) หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วม “โครงการวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567” ได้รับเกียรติจากนายกองตรี ดร.ภานุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ณ บริเวณสนามกีฬาการรถไฟ หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี