ลงพื้นที่ติดตาม พัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ติดตาม พัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดังนี้

– ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า และติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ บริเวณชุมชนบ้านท่าน้ำ หมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์

– ตรวจความคืบหน้าในการขนย้ายขยะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้

– ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล.(ซ้ายทาง) ซอยแยกซอยสุระนารายณ์ 2/1(ซ้าย) 1 หมู่ 1 ตำบลลำนารายณ์

– ติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนหลังโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาไปคลองเขว้า (ข้างบ้านนางสมัย นวลอ่อน) หมู่ 11 ตำบลลำนารายณ์

– ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหลังสถานีรถไฟย่อย หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์

– ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยสนามกีฬาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 2 (หน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล)