พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 10 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณชุมชนรถไฟพัฒนา สถานีรถไฟลำนารายณ์ หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี