“ชัยบาดาลพร้อมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการ “ชัยบาดาลพร้อมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ ณ วัดอัมพวันวนาราม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี