โครงการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่ ตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ผู้ว่า CEO” หรือ “ระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ”

โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่ และมีนายวิชัย ศรีขวัญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี