พิธีเปิดโครงการของขวัญปีใหม่ 2567 พาหมอไปหาประชาชน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีเปิด “โครงการพา หมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ

โดยมีบริการ 12 คลินิก ได้แก่ 1) คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี 2) คลินิกมะเร็งปากมดลูก 3) คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 4) คลินิกคัดกรองมเร็งเต้านม 5) คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ 6) คลินิกทันตกรรม 7) คลินิกกระดูกและข้อ 8.) คลินิกผิวหนัง 9) คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 10) คลินิกหัวใจ 11) คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 12) คลินิกสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลชัยบาดาล