เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนอำเภอชัยบาดาล

อำเภอชัยบาดาล วัดลำนารายณ์ กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลชัยบาดาล ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมลำนารายณ์ สาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล) ปกครองอำเภอชัยบาดาล ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนิคมลำนารายณ์

และเทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลลงพื้นที่เพื่อเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนอำเภอชัยบาดาล สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อำเภอชัยบาดาล จำนวน ๑๖๐ เตียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม วัดลำนา​รายณ์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย ในการจัดเตรียมสถานที่ครั้งนี้”นายกใช้” ขอความร่วมมือจากทุกท่าน “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” เว้นระยะห่าง ล้างมือ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.2682366002059808