พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.2613643688932040