พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย (รุ่นที่ 14) ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2854232711539802&type=3