1 October 2023
Latest:
กิจกรรมเทศบาล

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย) โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลลำนารายณ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา และสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ณ โรงเรียนนารายณ์วิทยา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2854283211534752&type=3