ร่วมต้อนรับนายอำเภอชัยบาดาล

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมต้อนรับ นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์
มาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอชัยบาดาล ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2861444114151995&type=3