นายอำเภอเยี่ยมจุดบริการประชาชน

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในโครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน เที่ยวอย่างมั่นใจ ปลอดภัย ห่างไกลจาก โควิด-19 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2866379796991760&type=3