กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมกับ วัดลำนารายณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธ ก่อเจดีย์ทราย เสริมสิริมงคล สืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทย เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 และได้มีการเดินขบวนให้ชาวตลาดลำนารายณ์ได้สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2867695140193559&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2867722780190795&type=3