1 October 2023
Latest:
กิจกรรมเทศบาล

ต้อนรับคณะเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.

นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ได้มอบหมายให้นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๕ จากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้อห่วงใยในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ร่วมถึงมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล พ.ต.อ.ชัยมิตร สิทธิพูน ผกก.สภ.ชัยบาดาล นายสาโรจน์ รักงาม ประธานสภ่าเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และหน่วยงานต่างๆ ของอำเภอชัยบาล ร่วมการต้อนรับด้วยค่ะ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2868398283456578&type=3