ร่วมพิธีเปิดอาคารใหม่แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ อาคารคชเสนี แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2871803869782686&type=3