ต้อนรับท่านนายอำเภอชัยบาดาล และพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับ นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล นายพรชัย เพ็ญสุด ปลัดอาวุโส และนางจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล ได้มาตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3

ทั้งนี้ ท่านนายอำเภอชัยบาดาล ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงการทำงาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน นำไปสู่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ให้ดียิ่งขึ้น

จากนั้นได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัว เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2871969833099423&type=3