ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการต่างๆ และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อความต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3

https://www.facebook.com/media/set?vanity=LamnaraiPr&set=a.2897465713883168