ประชุมแผนติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุมแผนการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วในบริเวณเขตเทศบาลลำนารายณ์ เพื่อความปลอดภัยในการจราจรของประชาชน ณ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2896732923956447&type=3