โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประชุมวางแผนการดำเนินการชมรมผู้สูงอายุ การดำเนินโครงการต่างๆ การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ซึ่งมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี และมีการมอบถุงยังชีพและไก่พันธุ์เนื้อพร้อมอาหารไก่ ให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลลำนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2925294164433656&type=3