พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ร่วมพิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2924519277844478&type=3