ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สร้างโดมอนุสรณ์ 54 ปี ร่วมใจชัยบาดาลวิทยา ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2923906661239073&type=3